Handla på internet gör de flesta numera mestadels från sin mobiltelefon