Gammalt foto får färg

colorerad1303Ett gammalt fotografi som blivit illa åtgånget under åren och som livas upp med lite colorering.

Med GIF komprimering låter jag den oretuschade bilden tonas över av den retuscherade.

 Bilden växlar med 2 sekunders mellanrum.

Uppdragsgivare: Privatperson.

Beställ nyhetsbrev

Registrera dig

* indicates required